سایت Aliexpress.com

سایت Aliexpress.com

Aliexpress

در آوریل 2010 راه اندازی شد و فضایی برای معرفی فرصت های خرده فروشی در فضای وب است.