سایتSeemorgh.com

سایت سیمرغ نیز یکی دیگر از سایت های پرتال جامع ایرانی است. در معرفی سایت سیمرغ این عبارت را مشاهده می کنیم: سیمرغ، اخبار جدید، اخبار ورزشی، سلامتو زیبایی، سینما و تلویزیون، موسیقی. سایت سیمرغ به صورت گسترده و خاص در زمینه سینما نیز فعالیت می کند.

Seemorgh.comسایت