سایت Tarafdari.com

سایت طرفداری دومین سایت پرطرفدار ورزشی در ایران پس از ورزش۳ است. در این سایت آخرین اخبار ورزشی به همراه جداول کامل مسابقات فوتبال قابل مشاهده است.

سایت Tarafdari.com